جمعه , 22 آذر 1398

معرفی ریاست

دکتر کامران امینی

مرتبه علمی: دانشیار

————————————

                 سوابق تحصیلی

                کارشناسی:  مهندسی مواد – متالورژی صنعتی

                کارشناسی ارشد:  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد فلزی

                دکتری:  مهندسی مواد و متالورژی – مواد پیشرفته

                پست الکترونیکی : k_amini@iautiran.ac.ir

رزومه

مشاهده عنوان مقالات چاپ شده