پنج شنبه , 03 مهر 1399

معرفی ریاست

 

دکتر فرهاد مصری نژاد

مرتبه علمی: استادیار

————————————

                 سوابق تحصیلی

                کارشناسی:  مهندسی برق – الکترونیک 

                کارشناسی ارشد:  مهندسی برق – مخابرات گرایش مخابرات سیستم

                دکتری:  مهندسی برق- مخابرات گرایش مخابرات سیستم

                پست الکترونیکی :

رزومه

مشاهده عنوان مقالات چاپ شده