پنج شنبه , 03 مهر 1399

وظایف ریاست

-          اجرای دقیق دستورالعمل­ ها و ضوابط مصوب در زمینه سیاست­ های کلی دانشگاه آزاد اسلامی

-          ایجاد زمینه­ های مناسب و نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ می ­شود

-          هدایت امور و فعالیت­ های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط­ مشی­ های تعیین شده

-          صدور دستورالعمل­ های لازم به منظور هدایت واحدهای سازمانی تحت سرپرستی

-          تامین نیروی انسانی لازم در چارچوب تشکیلات و پست­ های سازمانی مصوب با کسب مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه

-          نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و انضباطی اعضای هیأت علمی

-          اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت­ های اداری، مالی و استخدامی در قالب مقررات جاری

-          ارزیابی کار سالیانه واحد و گزارش آن به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

-          پیشنهاد بودجه سالیانه واحد به مراجع ذیربط

-          بررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای سازمانی تحت سرپرستی و طرح موارد خاص در شورای واحد.