پنج شنبه , 03 مهر 1399

معرفی مدیران گروه واحد

نام و نام خانوادگی

گروه

مرتبه

رزومه

محسن بیگی

مکانیک کاردانی

مربی

دریافت رزومه

وحید پورغریب

مکانیک کارشناسی

مربی

دریافت رزومه

مهدی دادخواه

عمران و معماری

مربی

دریافت رزومه

سعید افروغ

کامپیوتر

-

دریافت رزومه

سید محمد سجادی فر

برق

-

دریافت رزومه

لیلا مکوندی

گرافیک

-

دریافت رزومه